موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

مراکز رشد و فناوری | موسسه پلکان

 

مرکز رشد یا انکوباتور، یکی از ابزارهای رشد اقتصادی است که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل‌کرده تأسیس می‌شود و با ارایه امکانات و تسهیلات عمومی، زمینه پا گرفتن شرکت‌های جدید را فراهم می‌کند. استفاده از مراکز رشد، امروزه به عنوان یکی از ابزارهای پذیرفته شده برای تبدیل خلاقیت‌ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به محصولات قابل ارایه به بازار و توسعه کارآفرینی محسوب می‌شود. امروزه بیش از ۳۰۰۰ انکوباتور در سراسر دنیا وجود دارد که بیشتر آنها در کشورهای آمریکا و ژاپن مستقر هستند.در این پست سعی گردیده تمامی مراکز رشد  کشورمان به همراه لینک برقراری ارتباط با وب سایت آنها ارائه گردد.

 

مراکز رشد و فناوری ایران

 

مراکز رشد وبسایت

مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

www.49.ib.research.ac.ir

مرکز رشد بیوتکنولوِژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

www.11.ib.research.ac.ir

مرکز رشد بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 
www.18.ib.research.ac.ir

فناوری مواد و تجهیزات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

www.50.ib.research.ac.ir

مرکز رشد زیست فناوری انستیتو پاستور ایران – تهران انستیتو پاستور ایران

 

www.pbic.ib.research.ac.ir

مرکز رشد بیوتکنولوژی-پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی

 

www.44.ib.research.ac.ir

مرکز رشد بیوتکنولوژی - ابن سینا انستیتو پاستور ایران

 

www.37.ib.research.ac.ir

مرکز رشد زیست فناوری دانشگاه بقیة الله(عج) دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)

 

www.5.ib.research.ac.ir

مرکز رشد زیست فناوری انستیتو پاستور ایران – کرج انستیتو پاستور ایران

 

www.28.ib.research.ac.ir

مرکز رشد زیست فناوری انستیتو پاستور ایران - شمال کشور انستیتو پاستور ایران

 

www.npbic.ib.research.ac.ir

مرکز رشد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

www.14.ib.research.ac.ir

مرکز رشد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

www.ictroshd.ib.research.ac.ir

مرکز رشد فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

www.20.ib.research.ac.ir

مرکز رشد فناوری بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)

 

www.24.ib.research.ac.ir

مرکز رشد فناوری بیوتکنولوژی پزشکی و ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی یزد (شهید صدوقی)

 

www.mbgei.ib.research.ac.ir

مرکز رشد فناوری تجهیزات پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

40.ib.research.ac.ir

مرکز رشد فناوری تجهیزات پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

www.33.ib.research.ac.ir

مرکز رشد فناوری تجهیزات پزشکی توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

www.29.ib.research.ac.ir

مرکز رشد فناوری دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

www.15.ib.research.ac.ir

مرکز رشد فناوری دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

www.9.ib.research.ac.ir

مرکز رشد فناوری دارویی (دانشگاه علوم پزشکی اهواز(جندی شاپور))

 

www.apti.ajums.ac.ir

مرکز رشد فناوری دارویی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 

www.16.ib.research.ac.ir

مرکز رشد فناوری زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

www.17.ib.research.ac.ir

 مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

www.48.ib.research.ac.ir

مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

www.mhic.ib.research.ac.ir

مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

www.30.ib.research.ac.ir

مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

www.47.ib.research.ac.ir

مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

www.25.ib.research.ac.ir

مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

www.hti.nkums.ac.ir

مرکز رشد فناوری طب سنتی و گیاهان دارویی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

www.34.ib.research.ac.ir

مرکز رشد فناوری فرآورده های گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

 

www.41.ib.research.ac.ir

مرکز رشد فناوری مواد و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

www.bbti.ib.research.ac.ir

مرکز رشد فناوری های دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

www.icpt.ib.research.ac.ir

مرکز رشد واحدهای فناور گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل جهاد دانشگاهی

 

www.39.ib.research.ac.ir

مرکز رشد فناوی اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)

 

www.31.ib.research.ac.ir

مرکز رشد فناوریهای سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

www.23.ib.research.ac.ir

مرکز رشد واحدهای فناوری گیاهان دارویی – هلجرد جهاد دانشگاهی

 

www.38.ib.research.ac.ir

مرکز رشد واحدهای فناوری فراورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

www.12.ib.research.ac.ir

مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

www.21.ib.research.ac.ir

مرکز رشدزیست فناوری پزشکی ابن سینا جهاد دانشگاهی

 

www.27.ib.research.ac.ir

مرکز رشد وفناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

www.richt.ib.research.ac.ir

مرکز رشد واحدهای فناوری لوازم و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

www.13.ib.research.ac.ir

مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت ايران

 

www.inc.iust.ac.ir

مرکز رشد فناوري مازندران

 

www.www.mti.ir

مرکز رشد فناوري نيشابور

 

www.www.nti.org.ir

مرکز رشد واحد هاي فناور دانشگاه قم

 

www.www.qomit.ir

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۲