موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

طبقه بندی در ثبت اختراع و برند | موسسه پلکان

 

 طبقه بندی در ثبت اختراع و برند


فهرست الفبایی کالاها و خدمات                                                                     Alphabetical list of goods   and services 

این اصطلاح در موافقتنامه نیز در مورد طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات به منظور ثبت علائم مورد استعمال قرار گرفته است.
این طبقه بندی متشکل است از فهرست طبقاتی که عبارت است از 34 طبقه برای کالاها و 11 طبقه برای خدمات و فهرست الفبایی کالاها و خدمات . فهرست اخیرالذکر حاوی 000/11 مورد است.
هر دو فهرست هر چند سال یک بار ، توسط کمیته تخصصی که همه کشور های متعاهد موافقتنامه نیس در آن نماینده ای دارند اصلاح و تکمیل می شود و هشتمین نسخه طبقه بندی از اول ژانویه 2001 مورد اجرا در آمده است.

 

طبقه                                                                                                                                                                         class
این اصطلاح در موافقتنامه نیس برای طبقه بندی کالا و خدمات به کار رفته است. 
با وجه به اصطلاحات به عمل امده طبقه بندی کالاها و خدمات به 45 طبقه افزایش پیدا کرده است . همچنین بر اساس موافقتنامه استراسبورگ در رابطه با طبقه بندی بین المللی اختراعات (IPC) تکنولوژی به 8 بخش و حدود 67000 زیر مجموعه تقسیم شده است.


سیستم طبقه بندی                                                                                                                     classification system

کالاها و خدمات و همچنین اختراعات بر اساس سیستم های مختلفی طبقه بندی می گردند.سیستم طبقه بندی کالا و خدمات بر اساس سیستم طبقه بندی نیس و همچنین اختراعات با توجه به سیستم طبقه بندی بین المللی اختراعات (IPC) طبقه بندی و مورد شناسایی قرارمی گسرند. و عمل کشور ها بر اساس سیستم های فوق باعث می شود که اداره مالکیت صنعتی کشور ها روش های واحد و یکسانی را در طبقه بندی کالاها و خدمات و همچنین اختراعات اتخاذ نمایند که این امر همچنین مراجعه کارشناسان اداره مالکیت صنعتی کشور ها و همچنین علاقه مندان به تحقیق در خصوص علائم تجاری و اختراعات را به دسترسی اوراق و مستندات ان مربوط اسان می نماید. 

 

طبقه بندی  کردن کالا ها و خدمات                                                                             to) classify  goods and services) 

یکی از سیستم های معروف طبقه بندی کالاها و خدمات طبق بندی انها بر اساس موافقتنامه نیس است که بر اساس ان کالاها به 34 طبقه و خدمات به 11 طبقه تقسینمشده است . البته ان طبقه بندی هر از چند گاهی توسط متخصصین کشور عضو موافقتنامه نیس مورد بازنگری قرار می گیرد. 
جمهوری اسلامی ایران اگر با توجه به تصویب رئیس قوه قضائیه عملا بر اساس این موافقتنامه کالاها و خدمات را طبقه بندی می نماید ولی هنوز رسما به عضویت این موافقتنامه در نیامده است.

 

طبقه بندی کردن نواوری ها(اختراعات)                                                                          (to) classify invention (patents)

نوآوری ها و اختراعات هم به منظور دسترسی اسان متخصصان  به اطلاعات انها و همچنین اتخاذ رویه واحد در ادارات مالکیت صنعتی طبقه بندی شده اند. یکی از سیتم های مربوط به طبقه بندی بین المللی اختراعات ، طبقه بندی اختراعات بر اساس موافقتنامه استراسبورگ است.

 
نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :