موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

بهره برداری از اختراع | موسسه پلکان

اختراعات
بهره برداری از اختراع

 

  بهره برداری کردن از اختراع  

بهره برداری کردن از اختراع ثبت شده توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع یا  مخترع مشروط به موافقت مالک آن است .

 

ثبت اختراع در مشهد،ثبت اختراع


بهره برداری از اختراع ثبت شده شامل هر یک از اعمال زیر است :
1-    هنگامی که اختراع در خصوص یک فرآورده باشد:
-    ساخت ، وارد کردن ، عرضه برای فروش ، فروش و استفاده از فرآورده.
-    ذخره چنین کالایی به قصد عرضه برای فروش ، فروش یا استفاده .
2-    هنگامی که موضوع
ثبت اختراع یک فرآیند است :
-    استفاده از فرآیند .
-    انجام هریک از افعال مندرج در بند (1) فوق در خصوص کالاهایی که مستقیما از طریق این فرآیند به دست به دست آمده اند.

 

بهره برداری از اختراع  

این عبارت در بند (ب) ماده 4 کنوانسیون پاریس به کار رفته است.

به موجب این بند، درخواست های بعدی اشخاص ثالث که قبل از انقضاء مواعد مذکور در یکی از کشورهای عضو اتحادیه به عمل آید، به وسیله اعمالی که در این فاصله انجام خواهد گرفت از اعتبار نخواهد افتاد خواه مخصوصا به موجب تسلیم درخواست دیگر یا انتشار اختراع یا بهره برداری از آن یا فروش نسخه هایی از طرح و نمونه صنعتی یا اعمال محدودیت که در هر حال این اعمال موجد هیچگونه حق یا مالکیت شخصی برای اشخاص ثالث نخواهد بود. حقوق اکتسابی اشخاص ثالث قبل از اولین روز تقاضا که مبنای حق تقدم است به موجب قانون داخلی هر یک از کشورهای عضو اتحادیه محفوظ است. 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  1-هر شخصي با رعايت مقررات معمول در يكي از كشورهاي اتحاديه اظهارنامه مربوط به تقاضاي ورقه اختراع يا ثبت مدل اشياء مصرفي يا طرحها و نمونه‌هاي صنعتي يا علامت كارخانه يا علامت تجاري را شخصاً يا توسط قائم مقام قانوني خويش تسليم نموده باشد در مورد تسليم اظهارنامه در ساير كشورهاي اتحاديه در مهارت‌هاي مقرره ذيل از حق تقدم برخوردار خواهد شد.
2- تسليم هر درخواستي كه بموجب قانون داخلي هر كشور عضو اتحاديه يا بموجب عهد نامه‌هاي دو جانبه يا چند جانبه منعقد بين كشورهاي اتحاديه معتبر شناخته شده باشد موجد حق تقدم مي‌گردد.
3- مفهوم تسليم درخواست قانوني كه طبق مقررات داخلي تقديم مي‌گردد تسليم كليه درخواستهايي است كه براي تعيين تاريخ آن در كشور مربوطه كفايت داشته بدون آنكه نتايج بعدي درخواست مورد نظر باشد.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۳
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :