موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

نوآوری | موسسه پلکان

اختراعات
نوآوری
امروز يکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸

 

 

 

نوآوری


یکی از مشکلات مدیریت نوآوری فهم متفاوت مردم از واژه نوآوری است که اغلب با اختراع اشتباه گرفته می شود. نوآوری، که ریشه در واژه لاتین innovare دارد، در مفهوم عام به معنای "ایجاد یک چیز جدید" است. نوآوری یعنی فرآیند تبدیل فرصت به ایده های جدید، و رساندن ایده های جدید به کاربرد عملی گسترده

 

نوآوری


در زیر نظر برخی از صاحب نظران را برای شما شرح میدهیم:

1-    "نوآوری یعنی بهره برداری موفق از ایده های جدید" (بخش نوآوری وزارت بازرگانی و صنعت انگلستان)

2-    "نوآوری صنعتی شامل فعالیت های فنی،طراحی،تولیدی،مدیریتی و تجاری در بازار یابی یک محصول جدید (یا بهبود یافته)یا نخستین کاربرد تجاری یک فرآیند یا ابزار جدید (یا بهبود یافته) است".(کریس فریمن(1982)، اقتصاد نوآوری صنعتی،ویرایش دوم،لندن،نشرپینتر).

3-    "... نواوری لزوما به معنای تجاری سازی یک پیشرفت عمده در مرزهای فناوری(نوآوری انقلابی) نیست، بلکه حتی بهره برداری از تغییراتی کوچک در دانش فنی فناورانه (بهبود یا نوآوری تدریجی) را نیز در بر میگیرد". (روی روت ول و پاول گاردینر (1985)، اختراع، نوآوری و بازنوآوری و نقش کاربر). 

4-    "نوآوری ابزار ویژه کارآفرینان است، ابزاری که کارآفرینان به اتکای آن از تغییر به عنوان فرصتی برای ایجاد کسب و کار یا خدمتی متفاوت استفاده میکنند. نوآورری میتواند در قالب یک دیسسیپلین جدید ظاهر شود؛ می تواند آموخته وتجربه شود". (پیتر دراکر(1985)).

5-    " شرکت ها با نوآوری به مزیت رقابتی دست میابند ... که هم فناوری های جدید و هم روش های جدید انجام کارها را در بر میگیرد". (مایکل پورتر (1990)).

6-    کسب و کار نوآور کسب و کاری است که به شکلی متفاوت با دیگر کسب و کارها زنده است و نفس می کشد؛ تنها مجموعه ای از ایده های خوب نیست، بلکه ترکیبی از ایده های خوب، کارکنان با انگیزه و درک عمیق خواست های مشتریان است". (ریچارد برانسون(1998).)

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۶ دی ۱۳۹۳