موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ابطال ثبت علامت تجاری | موسسه پلکان


ابطال ثبت علامت تجاری


بر اساس شق(2) بند (ج) ماده5 کنوانسیون پاریس، استفاده از علامت تجارتی یا ساخت،توسط مالک با تغییر شکل دادن در عناصر آن موجبات بی اعتباری و ابطال ثبت علامت و کاهش حمایت تفویض شده به آن را فراهم نمی کند. در صورتی که تغییرات مزبور به صفت مشخصه علامت به شکلی که در یکی از کشور های عضو اتحادیه به ثبت رسیده، لطمه ای وارد نسازد.

 

ثبت اختراع در مشهد،ثبت برند در مشهد


در حقوق داخلی،بر اساس ماده 16 قانون ثبت علائم و اختراعات، اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که به ثبت رسیده است اعتراض کنند:
1-    کسانی که آن علامت را
علامت تجاری خود می دانند.
2-    کسانی که آن علامت با علامت آنها به اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد.
همچنین با توجه به ماده 18 قانون، هرگاه اعتراض راجع به علامت ثبت شده باشد معتض باید مستقیما در محکمه ابتدایی تهران (دادگاه عمومی تهران) اقامه دعوی کرده و ابطال ثبت را تقاضا نماید.
با توجه به ماده 61 آیین نامه اصلاحی، هرکسی بخواهد ابطال علامت تجارتی را که در ایران به ثبت رسیده است تقاضا کند باید به دادگاه شهرستان تهران (دادگاه عمومی تهران) درخواست بدهد.
دادخواست مزبور باید دارای ضمائم زیر باشد
1-    مستخرجه گواهی شده از شعبه ثبت علائم تجارتی و اختراعات مشعر بر ثبت علامت که ابطال آن تقاضا می شود.
2-    اصل یا رونوشت گواهی شده کلیه اسناد مثبته ادعای معترض 
3-    وکالتنامه در صورتی که دادخواست وکالتا داده شده باشد.

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ سه شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۳
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :