موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

انتقال اختراع از طریق رهن | موسسه پلکان

ورقه اختراع

انتقال مالکیت اختراع

حق اختراع
بهره برداری از اختراع ثبت شده

 

انتقال اختراع از طریق رهن


انتقال از طریق رهن یکی دیگر از حقوقی است که در برخی از کشورها از جمله انگلیس برای صاحب ورقه اختراع پیش بینی شده است. تفاوت این طریقه انتقال با انتقال مالکیت اختراع این است که در انتقال مالکیت اختراع، انتقال دهنده حق مالکیت خود را به صورت تمام و کمال به دیگری واگذار می نماید، به طوری که رابطه مالک پیشین با حق اختراع به صورت تکامل قطع می شود و منتقل الیه قائم مقام او میگردد لکن در مواردی دارنده حق اختراع به جهات مختلف (از جمله کسب منابع ملی لازم برای بهره برداری از اختراع ثبت شده) مجبور می شود حق مالکیت خود را بر اختراع به عنوان وثیقه دینی که برای تامین اعتبارات لازم برعهده می گیرد گروه گذارد. 

 

انتقال اختراع-انتقال مالکبت اختراع

 

در حقوق انگلیس برای تحقق عقد رهن، حق اختراع وی بایستی از سوی راهن به مرتهن انتقال یابد. البته در صورت بازپرداخت دین، حق اختراع به مالکیت راهن بر می گردد.ضمنا راهن حق انحصاری بهره برداری از اختراع مذکور را خواهد داشت.

با توجه به مراتب فوق روشن است که ماهیت عقد رهن در حقوق انگلیس به محض انعقاد عقد رهن مال مورد رهن به ملکبت مرتهن در می آید و به محض پرداخت دین، حق اختراع به مالکیت رهن بازگشت می نماید. همچنین در حقوق انگلیس برخلاف حقوق ایران رهن در مورد مال و حق امکان پذیر است.

در خاتمه چون در مجموعه قوانین و مقررات مالکیت صنعتی ایران در خصوص مورد حکمی نیامده است شاید بتوان موضوع را در قالب عقد صلح مطرح کرد.

البته برخی با توجه به قسمت اخیر ماده 40 قانون ثبت علائم و اختراعات که مقر می دارد هرگونه معامله راجع به ورقه اختراع، وثیقه گذاردن ورقه اختراع را نیز شامل می گردد.

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۳