موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

شرایط انتخاب نام تجاری شرکت ها | موسسه پلکان

نام شرکت

شرکت های تجاری

علامت
مالکیت فکری
علامت تجاری
شرایط انتخاب نام تجاری شرکت ها

 

شرایط انتخاب نام تجاری شرکت ها 


انتخاب نام تجاری برای شرکت ها منوط به رعایت شرایطی که قانون ثبت علامت تجاری تعیین کرده است می باشد بر اساس ماده 32 نام های تجاری که به صوت موارد زیر باشند قابل ثبت نیست:
 

الف) نتواند کالاها یا خدمات یک مؤسسه را از کالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد.

نام شرکت تجارتی باید وسیله و عامل مشخص کننده آن شرکت باشد. یعنی نام شرکت تجارتی باید آن را از سایر شرکت ها تجارتی مشابه جدا و متمایز گرداند ولی ضرورت ندارد که نام انتخابی جنبه توصیفی خاصی داشته باشد و نوع فعالیت شرکت را توصیف کند.

ب) خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

ج) مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه درمورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند.

د) عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم ، یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمانهای بین الدولی یا سازمانهایی که تحت کنوانسیونهای بین المللی تأسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیت دار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.

ه) عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است. 
و) عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.

ز) عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

ر) از نظر قانون آن کشور مجاز باشد. نام گذاری شرکتهای تجارتی نباید گمراه کننده، و اغفال کننده باشد.به این ترتیب هدف از این قانون در انتخاب نام شرکت تجاری جلوگیری از فریب کاری و اغفال مردم جامعه است.

منبع: کتاب حقوق علائم تجاری از دکتر میرحسینی

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۳