موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

نرگس امیرتاش (مشاور ثبت اختراع، علامت تجاری، طرح صنعتی) | موسسه پلکان

 

 

نرگس امیرتاش 

مشاور مالکیت فکری (ثبت علامت تجاری، اختراع، طرح صنعتی)

 

   95 64 056 915 98+

 

ثبت اختراع- ثبت علامت تجاری   amirtash@pellekan.ir

 

    97 97 67 37 51 98+  (داخلی 24)

 

 
 
ثبت علامت تجاری -ثبت برند ثبت اختراع - اداره ثبت اختراع
     
ثبت علامت تجاری - ثبت برند  
نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵