موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت برند در افغانستان و ضرورت آن | موسسه پلکان

علامت تجاری
ثبت برند در افغانستان و ضرورت آن

 

ثبت برند در افغانستان و ضرورت آن

 

ثبت برند در افغانستان
 

در همه مقالاتی که در گذشته درباره ثبت برند در افغانستان نوشته شده است  به صورت مکرر درباره ضرورت ثبت برند  در افغانستان صحبت شده است و ذکر کردیم برای شناسایی محصول تقلبی و مشابه از اصل آن، ثبت  برند در کشور افغانستان ضروری است.

در برخی از کشورها ثبت برند اجباری نیست و حمایت از برند از طریق استفاده نیز امکان پذیر نیز می باشد، اما برای حمایت از برند که به صورت مستمر استفاده می شود تنها یک راه وجود دارد و آن هم ثبت برند در اداره مالکیت صنعتی آن منطقه است. ثبت برند حمایت بیشتری را برای علامت ثبت شده تامین و تضمین خواهد کرد بویژه در مواردی که بین برند ثبت شده با برندهای یکسان یا برندی که به طور گمراه کننده مشابه است تعارض بوجود آید. 
بنابراین برای حمایت از علامت تجاری یا برند در کشور افغانستان که دومین بازار بزرگ صادراتی کالاهای ایرانی محسوب می شود توصیه می شود که
علامت تجاری یا برند در این کشور نیز به ثبت  برسد زیرا  مردم افغان به علت زندگی در ایران نسبت به کالاهای ایرانی آشنایی کاملی داشته و برند محصولات ایرانی همواره مورد توجه آنان بوده است  و به همین دلیل احتمال سو استفاده از برند های ایرانی در کشور افغانستان بسیار زیاد است. 
سوء استفاده از علائم تجاری شرکت ها و کارخانجات باعث وارد آمدن صدمات جبران ناپذیری به اعتبار و شهرت برند شرکت و مالک اصلی آن می شود.
ثبت برند در افغانستان، به مالک آن علامت، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی حق انحصاری می دهد که به موجب آن می تواند از عرضه کالاهای یکسان یا مشابه توسط سودجو تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری آنهاست جلوگیری کند. اگر علامت تجاری افراد یا شرکت ها ثبت نشود، اشخاص رقیب، از همان علامت یا علامتی که شباهت آن با علامت آن ها به اندازه ای است که موجب گمراهی خواهد شد برای همان کالا یا کالاهای مشابه استفاده خواهند کرد و در نتیجه سرمایه گذاری اشخاص در بازاریابی یک محصول در افغانستان ممکن است به هدر رود. 
همچنین اگر یکی از رقیبان صاحبان علامت از علامت تجاری یکسان یا مشابه علامت تجاری آن ها استفاده کند ممکن مشتریان تصور کنند آن محصول متعلق به شرکت آن هاست و در نتیجه کالای رقیب آن ها را خریداری کنند این اقدام نه تنها سود شرکت آن ها را کاهش خواهد داد و مشتریان آن ها را گمراه خواهد کرد بلکه به شهرت و وجهه شرکت آن ها نیز در کشور افغانستان آسیب خواهد زد خصوصا اگر محصول و کالای رقیب فاقد کیفیت باشد. 
با توجه به ارزش علائم تجاری و اهمیتی که یک علامت تجاری ممکن است در تعیین میزان موفقیت یک محصول در بازار داشته باشد ثبت علامت تجاری در افغانستان بسیار ضروری به نظر می رسد. 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۴