موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

بخش دوم تعاریف عمومی ثبت اختراع ، طرح صنعتی و علامت تجاری | موسسه پلکان

 

فرهنگ حقوق مالکیت فکری - عمومی    

 

اعتراض                                                                                                                                                        Opposition

ذینفع نسبت به صدور ورقه اختراع یا ثبت علامت تجارتی می تواند تحت شرایطی به مرجع ذیصلاح اعتراض کند که در صورت وارد بودن اعتراض ، نسبت به ابطال ورقه اختراع یا علامت تجاری ثبت شده اقدام خواهد شد.

 

مدت حمایت                                                                                                                                  Period of protection

مدت حمایت از مقولات مربوط به حقوق مالکیت صنعتی متفاوت است.
بر اساس موافقتنامه تریپس ، مدت حمایت از حق اختراع قبل از انقضای بیت سال از تاریخ تشکیل پرونده پایان پرونده نخواهد یافت.
در قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاضای مخترع یا 10 یا 15 و یا منتهی 20 سال خواهد بود.
با توجه به ماده 33 آیین نامه ، مدت اعتبار ورقه اختراع از تاریخ تسلیم اظهار نامه محسوب می گردد.
همچنین با توجه به ماده 18 موافقتنامه تریپس ، ثبت اولیه و هر تجدید ثبت علامت تجاری حداقل برای مدت هفت سال خواهد بود.ثبت علامت تجاری را می توان به طور نامحدود تجدید کرد.
با توجه به ماده 14 قانون ثبت علائم و اختراعات ،علامتی که ثبت شده باشد از تاریخ تسلیم اظهار نامه حمایت خواهد شد. و مدت اعتبار ثبت علامت ده سال است . ولی صاحب علامت می تواند تقاضای تجدید ثبت نماید . در این صورت حق استعمال انحصاری ده سال دیگر با صاحب علامت خواهد بود و به همین طریق هر تجدید ثبت ، حق مزبور را برای ده سال تضمین می نماید.

 

اکتشاف علمی                                                                                                                               scientific discovery 

به اصطلاخ « Discovery» مراجعه شود.


تکنولوژی                                                                                                                                                    Technology
به طور خلاصه استفاده عملی از دانش و علوم در صنعت تکنولوژی گویند ، دانشی که برای ساخت یک محصول ، اجرای یک فرآیند یا ارائه یک خدمت به کار می برد.

 

رقابت نامشروع                                                                                                                                unfair competition

به اصطلاح (Act of unfair competition) مراجعه شود.

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۲
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :