موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اختراع و نانو فناوری | موسسه پلکان

اختراع

مخترع

ورقه اختراع
حمایت اختراعی

 

اختراع و نانو فناوری

 

در میان فناوری های نوظهور نانو فناوری یکی از مهم ترین نمونه های است که در طیف وسیعی از حوزه هایی که زندگی روزمره را تحت تاثیر قرار می دهند، قرار دارد و انتظارات بسیاری را به وجود می آورد. نانو فناوری علمی است که در مقیاس بسیار کوچک عمل میکند، چون از اندازه نانو مقیاس استفاده میکند که حدودا بین 1 و 100 نانومتر یا 1 یا 100 میلیاردم متر است و در آن سازه ها کوچکتر میشوند تا به مقیاس نانو متری برسند. دومین رویکرد، رویکرد پایین به بالا است که با آن عناصر در مقیاس نانو مقیاس انتخاب و مونتاژ می شوند تا نوعی ماده یا مکانیزم تشکیل دهند. این روش کار برای استفاده از ماده در سطح اتم بدون شک دارای نیروی بالقوه برای توسعه چشمگیر و عظیم است.

 

ثبت اختراع-نانو تکنولوژی

 

با اینکه بهره برداری تجاری از محصولات نانو فناوری تاکنون نسبتا کم بوده است، فعالیت های تحقیقاتی جاری و اخیر نتایج فوق العاده ای را پیش بینی می کنند که در آینده به نفع بشر خواهد بود. برای مثال، در حوزه سلامت، دستاورد هایی مانند ابزار تشخیصی سوراخ کردن سلول ها یا ابزار های ریز درمانی که سلول های بیمار را به صورت مستقیم از داخل درمان می کنند قابل دستیابی هستند قابل دستیابی هستند. اجزای بی نهایت الکترونیک که ساخت آلات مینیاتوری و بسیار قدرتمند الکترونیک را میسر می سازد. همچنین مواد جدیدی را می توان ایجاد کرد که فعال تر، سبک تر و کوچک تر از نوع موجود هستند میتوانند در حوزه های فناوری هواپیما و فضا، در ساختمان سازی یا حتی پوشاک علاقه مندان بسیاری داشته باشند. ازنظر حمایت از محیط زیست و تامین انرژی و نانو ماده ها و نانو عنصر ها ممکن است کاربرد موثر تر، کارآمدتر و قدرتمندتر منابع انرژی، مانند توسعه پانل های انرژی خورشیدی را امکان پذیر سازند.

به عنوان یک اصل کلی، با این که مداخلات در حوزه نانو فناوری، مشروط بر رعایت شرایط مربوط به قابل ثبت بودن، به ظاهر شرایط لازم برای کسب حمایت اختراعی را دارا هستند مانند نمونه زیر وجود دارند که ممکن اسن به بررسی بیشتر نیاز داشته باشند:
•    مشکلی که تا حدودی در سایر فناوری های نوظهور دیده می شود، این است که ادعاها بسیار گسترده هستند و بخشی از این امر به دلیل فقدان سابقه افشای قبلی است که میتواند به مالکین
ورقه اختراع اجازه دهد، حوزه های عظیم فناوری را در اختیار خود قرار دهندو در این چارچوب، خطر اختراعاتی که موضوعات یا جوانب مشترک دارند نیز وجود دارد.
•    در خصوص شرایط عمومی قابل ثبت بودن، این پرسش ممکن است مطح شود که آیا تکثیر یا تولید مجدد محصول یا ساختار جدید در مقیاس اتم می تواند شرط جدید بودن را رعایت کند یا مهم تر از آن، گامی اختراعی محسوب میشود یا خیر.
•    مسئله ی راجع به موضوع قبلی به این پرسش مربوط است که آیا حقوق یک اختراع ثبت شده برای یک محصول، بدون ذکر اندازه اختراع می تواند تجاوز به حقوق از سوی اختراعی باشد که برای آن محصول با استفاده از نانو فناوری ثبت شده یا اساس درخواست حق امتیاز از سوی
مخترع آن اختراع است.

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۳