موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

شعبه تهران موسسه پلکان | موسسه پلکان

 

شعبه پلکان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

 

تهران / امیرآباد (خیابان کارگر شمالی) / خیابان شهید فرشی مقدم (شانزدهم)/ پارک علم و فناوری دانشگاه تهران / ساختمان شماره 3/ واحد 207

                 تلفن:  2 -37678371 (051)               

info.tehran@pellekan.ir

 

ثبت اختراع در مشهد،ثبت اختراع

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۳