موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

همکاران پلکان | موسسه پلکان

امروز دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶

 

همکاران پلکان

 
موسسه پلکان
محمد علی میرزابابایی
موسس و مدیر عامل
داخلی 12
39 35 076 0912
mirzababaee@pellekan.ir

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 واحد فنی  و بین الملل

 

موسسه پلکان موسسه پلکان موسسه پلکان ثبت اختراع - ثبت علامت تجاری
مهدیه رازقی آیدا عبداللهی فاطمه ناصر مژگان زعفرانیه
مدیر واحد توسعه بین الملل مدیر واحد فنی و حقوقی کارشناس فنی کارشناس فنی
3600 652 306 1+ داخلی 14 داخلی 16 داخلی 15
94 64 056 0915 73 67 374 0901 81 56 396 0938 83 84 029 0933
razeghi@pellekan.ir abdollahi@pellekan.ir naser@pellekan.ir zafaranieh@pellekan.ir

 

   
فرزانه امینی  
کارشناس مدل سازی اختراع  
-  
-  
drawing@pellekan.ir  

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

واحد مشاوران 

 

موسسه پلکان موسسه پلکان
فهیمه امینی مهدی جاودانی نرگس امیر تاش
مشاور ارشد مالکیت فکری مدیر واحد مشاوران مشاور ارشد مالکیت فکری
داخلی 23 داخلی 22 داخلی 24
24 64 018 0915 75 35 076 0912 95 64 056 0915
amini@pellekan.ir javdani@pellekan.ir amirtash@pellekan.ir

 

 

موسسه پلکان ثبت اختراع ثبت اختراع، ثبت علامت تجاری یاقوتی
آیه کنعانی معصومه آراسته مژگان روئین مجید یاقوتی
مشاور مالکیت فکری مشاور مالکیت فکری مشاور مالکیت فکری مشاور مالکیت فکری
داخلی 21 داخلی 28 داخلی 26 داخلی 30
34 64 018 0915 70 60 544 0937 25 85 701 0915 68 68 027 0930
Kanani@pellekan.ir Araste@pellekan.ir

Roueen@pellekan.ir

Yaghooti@pellekan.ir
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 واحد it

 

موسسه پلکان
سعیده سجادی فاطمه حلیمی علی رازقی
مدیر شبکه های اجتماعی کارشناس شبکه و سایت کارشناس سئو و سایت
sajjadi@pellekan.ir halimi@pellekan.ir a.razeghi@pellekan.ir

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

واحد اداری و مالی
 
 
موسسه پلکان
نیلوفر نصیری محمد رضا بصیری
مسئول دفتر و کارمند اداری کارپرداز
داخلی 11 -
21 65 138 0936  
nasiri@pellekan.ir  

 

 

امیر باغشنی زینب فرهت
مدیر مالی و اداری کارشناس حسابداری
داخلی 18
Accounting@pellekan.ir


 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵