موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

حمایت از علائم | موسسه پلکان

 

حمایت از علائم 


صاحب علامت تجاری با ثبت آن در اداره مالکیت صنعتی حمایت از علامت را در محدوده جغرافیایی کشور ثبت شده به دست می آورد و با ثبت علامت، استفاده دیگران از علامت تجاری وی صرفا با اجازه ی وی امکان پذیر خواهد بود و همچنین براساس حق انحصاری که در این خصوص بدست می آورد،مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هر شخص که بدون موافقت وی از علامت استفاده کندو یا علیه شخصی که مرتکب عملی شود که عادت منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت گردد، در دادگاه اقامه دعوا نماید.

 

ثبت اختراع در مشهد،ثبت اختراع


در حقوق داخلی ایران نیز تجاوز به حقوق انحصاری صاحب علامت تجاری منع گردیده و صاحب علامت میتواند نسبت به اخذ خسارت اقدام کند.در رابطه به ضمانت اجرای کیفری در وضعیت فعلی در مجموع قوانین و مقررات ایران در خصوص مورد خلاء قانونی وجود داردولی رویکرد و گرایش و قانون گذار در مصوبات اخیر به سوی تامین ضمانت اجرای کیفری در این خصوص است. به عنوان مثال به موجب ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 مجلس شورای اسلامی، به منظور حمایت از حق مصرف کنندگانو تشویق رقابت های مشروع در بستر مبادلات الکتروونیکی استفاده از علامت تجاری به صورت نام دامنه و یا هر نمایش برخط علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود را ممنوع کرده و متخلف و مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید. 
با توجه به ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی، متخلفان از ماده 66 این قانون به یک تا3 سال حبس و جزای نقدی از 20 میلیون (000/000/000/2)ریال تا (000/000/000/100)ریال محکوم خواهند شد.

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ سه شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۳
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :