موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

نقش علامت تجاری در بازار | موسسه پلکان

علامت تجاری
نقش علامت تجاری در بازار

 

نقش علامت تجاری در بازار

 

در حال حاضر علامت تجاری (برند) مناسب عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار  داده و و یک دارایی اقتصادی اساسی برای سازمان محسوب می شود و نقش به سزایی در ایجاد وفاداری توسط مشتریان نسبت به کالاهای مصرفی  در بازارهای مصرفی را دارا است. 


تعریف علامت نام و علامت تجاری

دیدگاه های مختلفی در رابطه با تعریف نام و علامت های تجاری وجود دارد که از آن جمله می توان به دیدگاه بازاریابی، کسب و کار و قانونی اشاره کرد. در دیدگاه بازاریابی نام و علامت تجاری، نام، عبارت، نشانه، سمبل، طرح و یا مجموعه ای از آنها است که به کالاها و خدمات یک یا گروهی از فروشندگان هویت بخشیده و آنها را از سایر رقبا متمایز می کند.  از دیدگاه کسب و کار می توان گفت که نام و علامت تجاری، هر تصویری است که مستقیما به دلیل فروش کالا یا خدمات مورد استفاده قرار میگیرد، البته واضح است که هدف از ایجاد نام و علامت تجاری فراتر از فروش محصول است. ثبت علامت تجاری، ثبت برند
در دیدگاه قانونی بیشتر به قوانین وضع شده در حوزه نام و نشان تجاری میپردازد. قانون نام و علامت تجاری 1946 دولت فدرال آمریکا معروف به قانون لن هام نام و نشان تجاری را این گونه تعریف کرده: «واژه نام و نشان تجاری شامل هر لغت، نام، نشانه، یا ابزار یا ترکیبی از آنهاست که: 1) توسط یک فرد استفاده شود. 2) فرد قصد استفاده از نام و علامت تجاری را در تجارت داشته و به این منظور نام و نشان تجاری را در تجارت داشته و به این منظور نام و نشان را بر اساس الزامات قانونی به ثبت رساند تا از این طریق بتواند کالای خود را بع عنوان یک کالای واحد تعریف و آن را از سایر محصولات تولیدکنندگان متمایز نماید.
در
قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 در ایران نام و علامت تجاری این گونه تعریف شده است: «هر نشان قابل رویتی که بتواند کالا یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز کند.» در ایران تنها مرجع ثبت نام وعلامت تجاری اداره کل مالکیت صنعتی است که زیر نظر اداره اداره ثبت و اسناد کشور فعالیت میکند.


نقش نام و علامت تجاری در بازار

نقش برند يا نام و علامت تجاري در نفوذ و ماندگاري در بازارهاي مصرف، براي توليدکنندگان کالا و خدمات کاملاً واضح و مبرهن است.
موسسات تجاری برای تقویت نیروی رقابتی و افزایش سهم بازار هر تلاشی میکنند تا تصویری ماندگار در ذهن مصرف کنندگان نقش ببندد؛ بلکه نکته کلیدی برای موفقیت یا عدم موفقیت واحد تجاری به شمار میرود. در بازارهای نوظهور که دارایی های فکری مورد حمایت قانونی ضعیفی قرار دارند نام و نشان های تجاری نقش تعیین کننده ای در این بازارها ایفا میکنند.
ثبت نام و نشان های تجاری از سوی تولیدکنندگان منجر به افزایش فروش کالا و ارائه خدمات شرکت میشود. وقتي يک کالاي تجاري با علامت تجاری ويژه خود در بازارهاي مصرفی موجب جلب اعتماد خريداران ميشود، درواقع باعث وفاداري مصرف کنندگان به تداوم خريد آن کالا شده است. بنابراين، اعتماد به يک  علامت تجاری به‌معناي وفاداري به کالاي توليد شده و ابزاري مناسب براي تداوم تقاضاي خريد آن است. از سوي ديگر، وقتي مصرف کنندگان يک کالاي خاص به کيفيت و نوع عرضه آن اعتماد مي کنند و به نام و نشان تجاری آن کالا وفادار مي مانند، سود فروش و ثروت ناشي از توليد آن کالا را براي صنايع توليدکننده تضمين مي کنند. بنابراين، علائم تجاری اعتمادساز هستند که براي صنايع توليدي خود، ثروت ايجاد ميکنند.
«علامت تجاری » برداشت و تصوري است که مشتريان و جامعه از نام شرکت و محصول آن دارند و اين همان جوهره، ماهيت و هويت يک نشان تجاری از ديد مشتري است. درواقع استراتژي کسب وکار همان استراتژي برند است؛ يعني «برند» را همان کسب وکار در نظر گرفته اند. هر چند که برند نوعي خوشنامي را در پي دارد، اما لزوماً به‌معناي خوشنامي نيست زيرا برندهاي بدنام نيز وجود دارند. البته اين نشان های تجاری رفته‌رفته جايگاه خود را در بازار از دست مي دهند و از بين مي روند. برندها وقتي در حيطه ملي بزرگ شدند، مي توانند در عرصه بين المللي هم با شناخت وارد بازارها شوند. علائم تجاری قوي در بازار داخل وجود دارند که روبه رشد هستند و در آينده مي توانند در سطح منطقه و جهان نيز مطرح شوند. 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵