موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

خدمات فن بازار پارسیان | موسسه پلکان

 

خدمات فن بازار پارسیان

 فن بازار چیست؟
فن بازار همان گونه که از نام آن بر می آید یک بازار تمام عیار است که کالای مورد معامله در آن، فناوری و خدمات فناوری است. ماموریت اصلی این بازار تسهیل و استاندارد سازی مبادلات فناوری است. با این تعریف می توان گفت فن بازار در اصل یک بنگاه تخصصی معماملات فناوری است. از آن جا که اکثر فروشندگان و خریداران فناوری فاقد مهارت ها و تخصص های لازم برای شکل بخشیدن به یک معامله ی موفق فناوری هستند؛ نشستن آن ها پای میز معامله، غالبا بدون یک "واسطه حرفه ای" غیر ممکن است یا نتیجه آن عمدتا رضایت بخش نخواهد بود. "فن بازار" نقش همان واسطه حرفه ای را در معاملات فناوری بازی می کند. علاوه بر فروشندگان فناوری (دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و صنایع دارای واحد های تحقیق و توسعه) و خریداران فناوری (صنایع و موسسات مصرف کننده فناوری)، حضور موسسات مالی و اعتباری، شرکت های ارائه دهنده خدمات تکمیلی، موسسات بیمه ای، مشاوران صنعتی و تکنولوژیک و بسیاری دیگر از بازیگران عرصه ی علم و صنعت در این بازار به چشم می خورد. 
امروزه "فناوری" در کنار "سرمایه انسانی" و "سرمایه اقتصادی" درزمره مهم ترین عامل های تولید و افزایش بهره وری در صنایع مختلف به شمار می رود؛ و این "فناوری" است که قدرت رقابت پذیری صنعت ها و کشور ها را در بازار های مبادله ی فناوری به عنوان ساختار هایی برای استفاده بهینه از منابع تکنولوژیک، می توانند نقش بسزایی در توسعه تکنولوژی و صنعت یک منطقه بازی می کنند. 
نگاهی به فعالیت فن بازار در ایران 
اندیشه فن بازار در ایران را نخستین بار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح توسط اندیشکده ی صنعت و فناوری (آصف) در کشور مطرح کرد. این طرح برای اولین بار با حمایت گروهی از سازمان ها و نهاد های دولتی با محوریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط پارک و علم و فناوری پردیس تهران (وابسته به دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری) مورد استقبال قرار گرفت و برخی فعالیت های اجرایی در مورد آن صورت گرفت. مقارن با این فعالیت ها در خراسان مطالعات ابتدایی راه اندازی فناوربازار توسط موسسه پیشگامان عصر خرد در حال انجام بود. مطالعات اولیه منجر به طراحی نظامی همخوان با شرایط و نیاز های جامعه علمی صنعتی ایران شد. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیقات، مدل غیر متمرکز اجرای فن بازار به صورت شبکه ای از فن بازار های منطقه ای پیشنهاد گردید و پس از مذاکرات قابل توجه، پارک علم و فناوری خراسان به عنوان یک پارک پیشرو برای اولین بار در ایران از این طرح (راه اندازی فن بازارهای منطقه ای) حمایت نمود. هم اکنون در ایران تنها مرکز خصوصی که در زمینه فن بازار اقدام به سرمایه گذاری و فعالیت نموده است، "سامانه مبادلات فناوری (سمفا)" می باشد که از شرکت ها وابسته به موسسه پیشگامان عصر خرد محسوب می گردد.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۳