موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

نام تجاری شرکتها | موسسه پلکان

انتخاب نام شرکت

علامت تجاری
نام تجاری شرکتها

 

نام  تجاری شرکتها

یکی از مهم ترین کارهایی که باید قبل از شروع یک کسب و کار انجام شود انتخاب اسم شرکت است. برای انتخاب اسم شرکت باید عواملی را در نظر بگیرید زیرا اسم شرکت نشان دهنده تجربه ، ارزش ، وجه تمایز محصولات و خدمات یک شرکت است. 
انتخاب نام تجاری برای شرکت فرآیند پیچیده ای دارد که باید به درستی انجام پذیرد در این صورت می‌تواند آینده ای موفقیت را برای شرکت به ارمغان آورد. 

نام گذاری شرکت و یا محصولات تان یک موضوع جدی است. نامی که شما انتخاب می کنید بخشی جدایی ناپذیر از برند شرکتتان را بر عهده دارد. اسم شما نشان دهنده ایماژ، برند و موقعیت شما در بازار است. نام یک شرکت فراتر از یک نام صرف است. بلکه بخش بزرگی از برند شرکت شماست. 
شرکتهای تجاری جزء آن دسته از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی یا عمومی هستند که به فعالیتهای بازرگانی و اقتصادی میپردازد. هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است و طبق قانون باید به ثبت برسد که در اداره ثبت محل اقامت و مرکز اصلی شرکت ایرانی به ثبت خواهد رسید. البته در تهران اداره ثبت شرکت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این وظیفه را عهده دار است. 
برای ثبت شرکت ها تجاری، در حال حاضر باید اظهارنامه و ضمائم آن و طرح اساسنامه هر شرکت ذکر نام و نوع شرکت ضروری است. با این ترتیب برای متمایز شدن شرکت های تجارتی از یک نوع، لازم است دارای نام مشخص باشد و با همان نام به ثبت برسد.
نام تجاری مشخص کننده شخص حقوقی اعم از شخص حقوقی تجاری و غیر تجاری خواهد بود و نام شرکت تجاری از امتیازات و حق اولویت خاصی برخوردار است، برای همین هرگونه استفاده از نام شرکت تجاری ثبت شده از طرف اشخاص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی که این استفاده عرفا سبب فریب عموم شود، غیرقانونی تلقی می شود.

 

ادامه دارد ....

 

مطالب مرتبط :


نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۳