موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

علامت تجاری و انتقال از طریق حکم دادگاه | موسسه پلکان

علامت تجاری

ثبت علامت تجاری

علامت تجاری
علامت تجاری
علامت تجاری و انتقال از طریق حکم دادگاه

 

علامت تجاری و انتقال از طریق حکم دادگاه


گاهی انتقال مالکیت تجاری ناشی از تصمیم و حکم دادگاه می باشد که در این صورت باید مدارک و دلائلی که دلالت بر صدور چنین احکامی دارد برای تغییر مالکیت و جهت اقدام به اداره ثبت علامت تجاری ارائه شود و سر دفتر اسناد رسمی یا سایر مقامات ذی صلاح نیز باید مدارک یاد شده را برابر با اصل نمایند. 

همچنین ممکن است یک شرکت به موجب حکم مرجع قضایی مورد مصادره قرار گیرد یا اینکه ملی اعلام شود که در این صورت نیز مالکیت بر علامت تجاری ثبت شده از این شرکت سلب و منتقل به دیگران میگردد. 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ پنجشنبه ۳ دی ۱۳۹۴