موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

علائم تجاری و استعمال آن | موسسه پلکان

ثبت علامت تجاری

علامت تجاری

علامت ثبت شده
ابطال ثبت علامت تجاری
علامت تجاری
علائم تجاری و استعمال آن

 

 علائم تجاری و استعمال آن


بسیاری از کشورها برای ثبت علامت تجاری مقرر می دارند که علامت تجاری، پس از ثبت شدن در طی دوره معین استعمال شود. اگر این استعمال انجام نشود، ممکن است علامت تجاری از دفتر ثبت پاک و حذف شود. 

 

ثبت علامت تجاری، علامت تجاری


البته استعمال علامت و بهره برداری از آن مسئله ای نیست که بر خلاف مورد بهره برداری از اختراع، دارای اهمیتی از لحاظ منافع عمومی باشد معذالک برای اینکه دفاتر ثبت علائم بوسیله علائم استعمال نشده اشغال نشود و علائم استعمال نشده باعث نگردد که علائم نظیر یا شبیه آن‌ها که صاحبانشان استعمال خواهند کرد ثبت نشود، هر کشوری مهلتی برای لزوم استعمال علامت در آن مدت پیش بینی می کند. 
این قاعده در بند (1) قسمت ج ماده (5) کنوانسیون پاریس پیش بینی شده است. 
به موجب بند یاد شده، اگر در کشوری استعمال
علامت ثبت شده اجباری باشد، ثبت مزبور را نمی توان باطل کرد مگر در موردی که مدت کافی گذشته باشد و ذی نفع نتواند علل عدم استعمال را ثابت کند. 
در رابطه با مراتب فوق الذکر نکات زیر ضروری به نظر می‌رسد: 
1-    استعمال، عموما به مبنای فروش یا پیشنهاد برای فروش کالاهایی تلقی شده که دارای علامت تجاری مورد نظر هستند. 
2-  کوتاهی در استعمال علامت تجاری فقط پس از انقضای یک دوره معقول و متعارف، منجر به
ابطال ثبت علامت تجاری می شود آن هم فقط پس از اینکه مالک علامت تجاری را توجیه کند. درباره توجیه علل عدم استعمال هم مقامات صالحۀ کشور، آن علل را بررسی کرده و اظهار نظر خواهند کرد. این علل ممکن است جهات قضایی یا اقتصادی باشد. مثلا منع ورود مواد اولیه برای ساختن کالاهایی که با آن علامت باید عرضه شوند یا بحران جنگ و نبودن بازار فروش و غیره. 
3-  تعریف "دوره معقول و متعارف" مورد نظر به قوانین ملی کشورهای ذی نفع یا سایر مراجع صالح برای اتخاذ تصمیم نسبت به چنان مواردی واگذار شده است. به عبارت دیگر اگر قانون این کشور این مهلت را تعیین نکرده باشد مقامات صلاحیت دار آن کشور حسب مورد در آن خصوص تصمیم خواهند گرفت. 
دوره معقول و متعارف بدین منظور در نظر گرفته شده است که به مالک علامت، زمان و فرصتی کافی بدهد تا وی ترتیبی برای استعمال مناسب آن فراهم آورد و آن هم با در نظر گرفتن اینکه در بسیاری از موارد مالک ناچار است علامت خود را در کشورای متعددی استعمال کند. 
4-  تفاوت‌های غیر اساسی بین شکل علامت به نحو ثبت شده و شکل مورد نظر برای استعمال آن علامت از حیث کنوانسیون پاریس مجاز شناخته شده است. به عبارت دیگر مغایرت علامت به کار برده شده با علامت ثبت شده به معنای عدم استعمال علامت نیست و باید چنین تلقی شود که علامت بکار برده شده، استعمال همان علامت ثبت شده است. البته این تفسیر به وسیله کسی انجام بگیرد که مجاز در استفاده از علامت است. همچنین در این که آیا در یک مورد مشخص، تفاوت های بین علامت به نحو ثبت شده و علامت به نحوی که عملا از آن استفاده می شود. مشخصۀ متمایز کننده آن علامت را تغییر می دهد یا نه، موضوعی است که تصمیم گیری راجع به آن با مراجع ذی صلاح ملی است. 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۹۴