موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

نوآوری چیست؟ | موسسه پلکان

اختراعات
نوآوری چیست؟

 

نوآوری چیست؟ (INNOVATION)

 

نوآوری چیست-نوآوری


نوآوری: این واژه در فرهنگ لغات امروز، به عمل یا فرآیند پدید آوردن چیزهای نو که ویژه روش‌های فنی یا کارایی صنعتی تازه است معنی شده، همچنین به معنی ابتکار نیز به کار می‌رود.

آنچه ویکی پدیا درباره نوآوری می گوید:
نوآوری، بکارگیری ایده‌های نوین ناشی از خلاقیت است. در واقع به پیاده ساختن ایده ناشی از خلاقیت که به صورت یک محصول یا خدمت تازه ارائه شود، نوآوری گویند.


اختراع به معنای «پدید آوردن محصول جدید» است، اما نوآوری فراتر از آن است و به معنای «معرفی محصولی تازه» است که با ابداع و عرضه صورت می‌گیرد.

امروزه نوآوری، از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی به‌شمار می‌رود. نوآوری به فضای اجتماعی به عنوان پشتیبان کارآفرینی نیاز دارد. غالباً نوآوری‌های اجتماعی و نوآوری‌های تجاری موجد یکدیگر هستند.
اما اصطلاحا نوآوری، به هر نوع فرآیند فکری گفته می‌شود که مسئله را به طریق مفید حل نماید. 
بعضی ها خلاقیت را با نوآوری یکی می‌دانند، اما واقعیت این است که یکی نیستند؛ بلکه تلاشهای خلاقیت، وسیله‌ای برای نوآوری هستند. توجه به تعاریف زیرا این مفهوم را روشن‌تر خواهد ساخت. 
-    نوآوری، فرآیند اخذ ایده خلاق و تبدیل آن به محصول، خدمات و روشهای جدید عملیات است. (استپن رابینز 1991) 
-    نوآوریبه اجرا گذاشتن یا تولید محصولات جدید، خدمات، اصول و یا قبول روش های نو، به صورت اقتصادی می باشد، که دارای طرح و برنامه است.
-    نوآوری به معنای ایجاد، قبول و اجرای ایده ها و فرآِندها و محصولات یا خدمات جدید است. بنابراین نوآوری، استعداد و توانایی تغییر یا انطباق را به وجود می آورد. (ویکتو، ای، تامسون 1993)
-    نوآوری ناشی از بکار بستن هوش آگاهانه نسبت به حل مسائل و رکن اصلی پیشرفت و توسعه همه جانبه زندگی انسان است. 
نوآوری یعنی فرآیند پرورش ایده ها تا مرحله کاربرد عملی . شاید در تعاریف مختلف نوآوری از واژگانی متفاوت استفاده شود، اما همه آنها بر ضرورت تکمیل توسعه و بهره برداری از دانش جدید، و نه صرفا بعد اختراعی آن، تاکید دارند.

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۶ دی ۱۳۹۳